Jan wpisał nagłówek swojej reklamy tekstowej i pisze teraz jej tekst. Jakie 3 elementy powinien uwzględnić w tekście swojej reklamy tekstowej? (Wybierz 3 opcje).